Iphepha obulikhangela alifumanekanga. Mhlawumbi ibhokisi yokukhangela inokukunceda ufumane le nto uyikhangelayo.