Meme Kanseri Nedir? 2023

Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücre gruplarından birinin değişmesi ve kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan bir tümörün bir sonucu olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Kanserli doku önce göğüs çevresindeki lenf bezlerine sonra da yakın çevresine yayılır. Zamanında teşhis ve tedavi edilmeyen hastalarda kanser diğer organlara yayılarak tedavi edilemez bir aşamaya gelir. Meme kanseri insidansı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Küresel düzeydeki istatistiklere göre, meme kanseri insidansının 100.000’de 4.050 olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca ABD verilerine göre bir kadının yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma şansı 1/8 olarak bildirilmektedir. Yaşla birlikte görülme sıklığı artsa da meme kanserini önlemenin bazı yolları vardır:

 • Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kansere sebebiyet veren maddelerden uzak durmak
 • Sağlıklı beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak
 • İdeal kilonuzu korumak
 • İlk 6 hafta emzirirken bebek sahibi olmak Aylar anneler için, hormon preparatlarının alımına dikkat etmelisiniz.

Kaç Tür Meme Kanseri Vardır?

 Birkaç çeşit meme kanseri vardır. Ancak temelde iki büyük gruba ayrılırlar; ilki invaziv olmayan gruptur. İkincisi invaziv gruptur (muhtemelen yayılan). Yayılmayan (in situ) kanserler de ‘duktal karsinoma in situ’ ve ‘lobüler karsinoma in situ’ olmak üzere iki gruba ayrılır. Özellikle 1980’lerden sonra mamografi taramasının önemi ile tüm meme biyopsilerinde non-invaziv (in situ) kanser insidansı %1,4’ten %10’a, tüm meme kanserleri içindeki oranı ise %5’ten %15’e çıkmıştır.

Klasik lobüler karsinoma in situ: Her iki memede de meme kanseri riskini 8-10 kat artıran önemli bir bulgudur. Bu hastalara yakın takibin yanı sıra bazı koruyucu ilaçlar verilebilir veya korunma amaçlı her iki meme dokusunun alınması (basit mastektomi) gibi cerrahi işlemler yapılabilir. Protez ve benzeri rekonstrüktif ameliyatları plastik ameliyatlarla tamamlayarak estetik açıdan hoş sonuçlar alınabilir.

 In situ duktal kanser (İSDK, İntraduktal Kanser): Çoğu zaman muayenede gösterilmez. Belirti; Küçük kalsifikasyonların düzensiz bulguları ve/veya (pleomorfik mikrokalsifikasyonlar) mamografide tek meme kanalından kanlı/berrak akıntı olarak saptanır. ISDC, normal hücrelerden yayılma potansiyeline sahip (invaziv olarak) kanser hücrelerine geçiş olarak görülür. Kütle oluşturmadığı için tel veya radyoaktif maddelerle etiketlenerek elimine edilir.

 İnvaziv Kanserler: Duktal karsinom, meme ucundan süt taşıyan anne süt kanallarının iç kısmındaki hücrelerde gelişen meme kanserinin en sık görülen türüdür. Nasıl yayıldığına göre de bir ayrım yapılır. Duktal karsinomun yayılmadığı zaman in situ ve yayılma potansiyeli olduğunda invaziv olduğu bilinmektedir. Süt üreten bezlerden (lobüller) gelişen kansere lobüler karsinom denir.Lobüler karsinom da yayılımına göre ikiye ayrılır. Yayılmazsa, yerinde yayılma potansiyeli varsa istilacıdır.

meme kanseri
Meme Kanseri Nedir? 2023 1

Meme Kanseri Belirtileri

 Memedeki kanser hücresinin tümöre dönüşmesi ve bir uzman tarafından muayenede anlaşılması veya radyolojik muayenede saptanması uzun zaman alır. Manuel kontrol yöntemi sayesinde boyutlarına ulaşmış bir kütleyi tespit edebilirler. Günümüzde meme kanserinin çoğu belirtisi kendi kendine tespit edilmektedir. Kanserli kitleler nispeten serttir, düzensiz sınırlara sahiptir, yüzeyde pürüzlü görünür ve meme dokusu içinde kolayca hareket ettirilemez.

 • Memede ele gelen sertleşme veya yumru
 • İki meme arasında yakın zamanda oluşan asimetri
 • Meme ucunun veya meme derisinin içe doğru çekilmesi
 • Memede kızarıklık, ağrı, egzama, kabuklanma, çatlama
 • Meme derisinde soyulmalar meydana gelmesi
 • Meme başının şeklinde veya yönünde değişiklik
 • Memede olağandışı şişlik veya büyüme
 • Regl sırasında memede görülenden farklı ağrı
 • Meme başı akıntısı
 • Aksillada sertlik, şişlik ya da kitle

Kanser uzak organlara metastaz yapmışsa (yayılmışsa), bu yayılmalar nadiren meme kanserinin ilk belirtisidir. Meme kanserinin yayıldığı en yaygın alanlar kalça kemikleri ve omurganın yanı sıra akciğerler ve karaciğerdir. Diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi meme kanseri evrelemesi de tedavi planlamasının önemli bir unsurudur. Böylece, her aşama, aşağıda açıklanan hastalığın aşamasını tanımlar.

 Aşama 0 (in situ karsinoma): Kanser hücrelerine yayılma potansiyeli verilmedi ve tamamen memeyle sınırlı kaldı.

Evre 1: Kanser hücreleri yayılma potansiyeli kazanmıştır, ancak boyutları 2 cm’den küçüktür ve tamamen meme ile sınırlıdır.

Evre 2: Meme tümörü yok ama kanser aksiller lenf düğümlerine yayılmıştır. 2 cm tümör veya daha küçük ve aksiller lenf düğümlerine yayılmıştır. Tümör 2 cm’den büyük ancak 5 cm’den küçüktür ve aksiller lenf düğümlerine yayılmamıştır.

Evre 3: Tümör 2 cm’den büyük ancak 5 cm’den küçüktür ve aksiller lenf düğümlerine yayılmıştır veya tümör 5 cm’den büyüktür ancak aksiller lenf düğümlerine yayılmamıştır.

 • Evre 4 : Göğüste tümör yok veya
 • Göğüste tümör 2 cm veya daha az veya
 • Tümör 2 cm’den büyük ancak 5 cm’den küçük veya
 • 5 cm’den büyük. Ayrıca kanser, kaynaşmış aksiller lenf düğümlerini etkileyebilir veya göğüs yakınındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.

  Evre 5: Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve kanser göğüs duvarına ve/veya memenin derisine ve birbirine bağlı aksiller lenf düğümlerine veya göğsün yakınındaki lenf düğümlerine yayılmış olabilir.

 Evre 6: Meme kanseri belirtisi olmayabilir veya tümör herhangi bir boyutta olabilir ve göğüs duvarına ve/veya meme derisine yayılmış olabilir. Ayrıca kanser, köprücük kemiğinin üstündeki veya altındaki lenf bezlerine, koltuk altındaki lenf bezlerine veya göğsün yakınındaki lenf bezlerine yayılmış olabilir.

 Evre 7: Meme kanseri ameliyat edilebilir ve ameliyat edilemez evrelerde değerlendirilir. Ameliyat edilebilir evre meme kanserinde 10 veya daha fazla lenf nodu tutulumu vardır. Etkilenen lenf düğümleri köprücük kemiğinin altında veya koltuk altlarında ve göğüs kemiğinin yakınında bulunur. Ameliyat edilemez aşamada kanser köprücük kemiğinin üzerindeki lenf bezlerine yayılmıştır

Meme kanseri Tedavi Yöntemleri nelerdir?

 Meme kanseri tedavisinde başarı olasılığı, kanserin ne kadar hızlı tespit edildiği ile doğrudan ilişkilidir. Erken tespit edilirse, 5 yıllık sağkalım oranı yüzde 96’ya kadar çıkabilir. Cerrahi tedavi meme kanseri tedavisinin en önemli parçasıdır. Meme kanseri cerrahisinin amacı, tümörün vücuttan tamamının çıkarılmasıdır. Ameliyat dışındaki tedaviler, tümörün geri gelmesini (nüks) veya diğer organlara yayılmasını önlemek için tasarlanmıştır. Temelde 3 tip ameliyat vardır:

 Mastektomi: Tümörlü memenin tamamı alınmaya çalışılır. Aynı seansta veya geç dönemde (1-2 yıl sonra) hastaya; Yeni göğüsler silikon protezlerle veya kendi dokularınızla yapılabilir.

Deri Koruyucu Mastektomi: Tüm meme dokusunun alınması gereken ancak meme derisinin korunabileceği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Eksize edilen dokunun yerine deriye silikon protez yerleştirilerek estetik bir görünüm sağlanır. Özellikle meme kanseri cerrahisinde riski azaltmak için (profilaktik mastektomi) tercih edilmektedir.

 Meme Koruyucu Cerrahi: Çevredeki normal meme dokusunun bir kısmı ile sadece tümörün çıkarıldığı cerrahi. Bu ameliyatın iki amacı vardır: birincisi, memenin yerinde bırakılmasıyla memenin kozmetik görünümünün bozulmaması; ikincisi, hastanın hem fiziksel hem de psikolojik olarak en düşük düzeyde etkilenmesini sağlamak. Meme kanseri ameliyatından sonra 5-7 hafta boyunca radyasyon tedavisi kullanılabilir.

Meme Kanserinden Korunmak İçin Ne Yapmalıyım?

 • İdeal kilonuzu korumaya çalışın.
 • Kadınlık hormonu içeren ilaçlardan mümkün olduğunda uzak kalmaya çalışın.
 • Düzenli olarak spor yapmaya özen göstermelisiniz.
 • Alkol ve sigara tüketiminden kaçınmalısınız.
 • Hayatınızdan stres ve üzüntüyü çıkarmalısınız.

Meme Kanseri Ameliyatı fiyatları için curefinding.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir