Kemik Kanseri Nedir? 2023

Kemik dokusu, vücudu oluşturan diğer dokular gibi canlı, dinamik ve sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Tümör dokusu, kemik dokusunda farklı köken ve biyolojik özelliklere sahip hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla çeşitli nedenlerle gelişebilir. Kemik dokusu iyi vaskülarize olduğundan ve çevre doku ile yakın temas halinde olduğundan yayılım ve metastaz görülebilir. Bu sebepten dolayı erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Kemik kanseri türleri, doku hücrelerindeki kökenlerine göre aşağıda listelenmiştir.

Multipl Miyelom: Esas olarak kemik iliğindeki kan progenitör hücrelerden kaynaklanan ve kemik dokusunda bulunan multipl miyelom tipinde tümör dokusu gelişebilir ve kemik içinde yerleşebilir. Daha çok kemik dokusunda ortaya çıkan multipl miyelom, çeşitli özellikleri nedeniyle kemik dokusunun yıkımına neden olmakta ve ayrıca böbrek fonksiyonu başta olmak üzere vücudun fizyolojisinde sorunlara neden olabilmektedir. Özellikle yaşlılıkta sık görülür.  Osteosarkom: Kemik dokusunu oluşturan hücrelerden kaynaklanan kanserler arasında en sık görülen osteosarkom türüdür. Özellikle genç hastalarda kol ve bacak kemikleri gibi uzun kemiklerin uçlarında bulunan metafiz adı verilen bölgeden kaynaklanır.

Kondrosarkom: Uzun kemiklerin kıkırdaklı bölgelerinde ortaya çıkan ve kemik dokusu ve kıkırdak özelliklerini taşıyabilen kondrosarkomlar, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan ve vücuda yakın kemiklerden köken alan agresif bir kanser türüdür.

Ewing Sarkomu: Kemik dokusundaki progenitör hücrelerden kaynaklanan spesifik bir alt tip olan Ewing sarkomu, diyafiz adı verilen uzun kemik gövdelerinde görülen ve en çok genç hastalarda görülen bir kemik kanseri türüdür.

kanser tedavisi
Kemik Kanseri Nedir? 2023 1

 Kemik Kanserine Ne Sebep Olur?

 Diğer kanser türlerinde olduğu gibi, kemik kanserinin gelişme süreci tam olarak anlaşılmasa da belirli koşullara maruz kalan kişilerde kemik kanserinin daha sık geliştiği bilinmektedir. Bu anlamda, aşağıdaki parametreler kemik kanseri için risk faktörleri olarak kabul edilir:

Aile öyküsü: Özellikle birinci derece akrabasında kemik tümörü olan kişilerde kemik kanseri gelişme riski nüfusun geri kalanından daha fazladır. Ya daretinal blastom, meme kanseri ve kolon kanseri gibi çeşitli kanserlerle ilişkili sendromları olanlar.

 Radyasyon öyküsü: Özellikle kemikler gibi yüksek doz radyasyona maruz kalan kemiklerde, uzun vadede kemik kanseri geliştirme riski artar.

Terapötik Bir Radyoterapi: Kemik büyüme hızı: Nüfusun geri kalanından daha yüksek bir kemik büyüme hızına sahip olan ve daha hızlı büyüyen genç insanlar ve çocuklar, kemik hücrelerinin üreme kabiliyeti daha yüksek olduğundan, kemik kanserine yakalanma riski daha yüksektir.

 Yaş ve cinsiyet: Bazı kemik kanseri türleri, belirli yaş gruplarında daha yaygındır ve erkeklerin kemik kanserine yakalanma riski kadınlara göre daha yüksektir. Kondrosarkom ve multipl miyelom yaşlı insanlarda daha sık görülürken, osteosarkom ve Ewing sarkomu genç insanlarda daha sık görülür. Paget hastalığı gibi belirli kemik hastalıkları: Kemik dokusunu metabolik olarak çok aktif hale getiren Paget hastalığı gibi bazı kemik hastalıklarında kemik kanseri gelişme riski artar.

Kemik Tümörü Lezyonlarının Varlığı: İyi huylu kabul edilebilecek osteokondrom ve enkondrom gibi kemik tümörlerinin seyrinde kemik kanseri gelişebilir.

Kemik Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

 Kemik kanserinin klinik belirtileri, tümör dokusunun boyutuna, anatomik konumuna, çevre dokuların yaygınlığına ve uzak metastazların varlığına bağlı olarak değişebilir. Erken evre kemik kanseri herhangi bir klinik belirti göstermeyebilir. Bununla birlikte, hastalarda kemik kanseri seyri boyunca aşağıdaki semptomlar gözlenebilir:

  • Kemik ağrısı
  • Kemiklerde ve eklemlerde şişme veya sertlik
  • Zayıflık, yorgunluk
  • Anormal veya kuvvetle bağdaşmayan kemik kırıkları
  • Şiddetli kasıtsız kilo kaybı

Kemik Kanseri Teşhisi Nasıl Konulur?

 Kesin kanser teşhisi, tümör dokusunun patolojik olarak çıkarılmasını gerektirir. Küçük bir parça biyopsi alınabilir veya kitlenin doğrudan çıkarılmasıyla patolojik tanı doğrulanabilir. Bunun dışında farklı işlemlerle kanserin diğer dokulara yayılması için görüntüleme yöntemleri kullanılabilir. Kemik kanseri tanı ve takibinde yaygın olarak kullanılan yöntemler şunlardır:

 Radyografi: X-ışınları kullanılarak direkt radyografi genellikle kullanılan ilk yöntemdir. Bu sayede kemikte lokalize bir tümör kitlesi belirlenebilir ve ileri tetkikler planlanabilir.

Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Kemik tümörünün çevre doku ile ilişkisi, yaygınlığı ve uzak metastaz varlığı gibi özellikleri değerlendirmek için BT veya MR görüntüleme kullanılır. Kemik sintigrafisi ve tarama prosedürleri: Vücudun tüm kemik kütlesinin taranmasına dayanan prosedürler hem kemik metastazlarının hem de kemik kanserinin prevalansını değerlendirebilir.

PETCT: Bu, özellikle vücutta metastatik olduğu düşünülen kanserlerin yaygınlığını değerlendirmek için kullanılan değerli bir testtir.

kanser tedavileri
Kemik Kanseri Nedir? 2023 2

 Kemik Kanseri Tedavisinde Neler Yapılır?

 Kemik kanseri tedavisinde aşağıdakiler gibi çeşitli parametrelerin değerlendirilmesi gerekir: B. kanserin türü, anatomik yerleşimi, yaygınlığı, boyutu ve uzak metastazların varlığı. Bu anlamda interdisipliner bir yaklaşımla tedavi planı oluşturulur ve aşağıdaki yöntemler eş zamanlı veya izole olarak kullanılabilir:

Cerrahi: Tümörün cerrahi olarak çıkarılmasına uygun olduğu durumlarda kitlenin cerrahi olarak çıkarılması temel yaklaşımdır. Kemoterapi: Hastalara, kemik kanserinin tipi ve patolojisine göre Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı tarafından belirlenen programlarda çeşitli kemoterapi rejimleri verilebilir.

 Radyasyon Tedavisi: Kemik dokusu radyasyona duyarlı ve radyasyonu tutma özelliğine sahip olduğundan tedavide radyasyon tedavisi kullanılabilir. Radyasyon tedavisi, ameliyattan önce veya sonra kemoterapi ile ya da tek başına verilebilir.

 Akıllı İlaç Uygulamaları: Kemik kanseri hücrelerinin patolojik incelemesinde tespit edilen spesifik biyokimyasal belirteçlere yanıt veren özel ilaçlar hastalara başarıyla uygulanabilmektedir. Bu konudaki araştırmalar özellikle son yıllarda ivme kazanmış ve hastanelerde giderek daha sık kullanılmaktadır.

Bu tedavilere ek olarak hastaların tedavi süreci boyunca destekleyici tedaviler alması gerekir. Kemiklerin tüm metabolizması da kemik kanseri nedeniyle bozulduğundan, bifosfonatların D vitamini, kalsiyum ve fosfor ile destek olarak verilmesi kemik metabolizmasını desteklemek için gerekli olabilir. Ek olarak, ağrıyı hafifletmek için analjezik tedavi verilebilir.

 Kemik Tümörleri İçin Risk Faktörleri Nelerdir?

 Ülkemizde çok sık görülen bir kanser türü değildir ve daha çok gençlerde görülmektedir. Çoğu kemik tümörünün kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin hastalıkla ilişkili olduğu bilinmektedir:

  • Genetik sendromlar kanser riskini artıran faktörler arasındadır.
  • Kemik kanseri erkeklerde daha sık görülür.
  • Yüksek dozda radyasyona maruz kalmak riski artırır.

 Kötü beslenme ve egzersiz eksikliği kemik tümörlerine zemin hazırlayabilir. Daha genç bir hastada başka bir kanser türünü tedavi etmek için radyasyon, kişinin daha sonra kemik kanseri geliştirmesine neden olabilir. Çocuklarda hızlı büyüme ve hızlı kemik gelişimi de tümör oluşumu için risk faktörleri olabilir.

kanser tedavisi
Kemik Kanseri Nedir? 2023 3

Kemik Kanseri Aşamaları Nelerdir?

 Aşama 1: Kemik kanseri henüz emekleme aşamasındadır.

 Aşama 2: Kanserli tümör büyüyor ve yakın dokulara yayılması muhtemel.

 Aşama 3: Kemik kanseri, kemiğin bir veya daha fazla bölgesine yayıldı ve çevre dokulara yayılmaya başladı.

 Aşama 4: Kanser, kemik çevresindeki dokulara, akciğerler ve beyin gibi organlara yayılmıştır.

Kemik Kanseri Hastaları İçin Bazı Öneriler

 Hastalığınızı Tanıyın: Kemik kanseri ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi alın. Gerekirse ikinci bir görüş alın.

 Psikolojik Destek Alın: Birçok hasta kaygı ve korku yaşayabilir. Destek gruplarıyla iletişim yoluyla diğer hastaların deneyimleri hakkında konuşmak, hastalığınızla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Psikoloğa da görünebilirsiniz.

 Yakın İlişkilerinizi Güçlü Tutun: Kendinizi sosyal bağlarınızdan soyutlamayın. Size iyi gelen ve size moral veren insanlarla daha çok vakit geçirin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir