İstanbul Türkiye’deki En İyi Tüp Bebek ve Doğurganlık Klinikleri & Doktorları

İstanbul Türkiye’deki en iyi tüp bebek ve doğurganlık klinikleri & doktorları doğal yöntemlerle çocuk sahibi olmayan çiftlerde tüp bebek tedavisini, uzun yıllardır başarıyla uygulanmaktadır. Bir yardımcı üreme tekniği olan tüp bebek tedavisinde, sebebi belirlenemeyen kısırlıklar, kadınlarda enfeksiyon ve tüplerdeki tıkanıklıklar çocuk sahibi olmayı engeller. 

Erkeklerde ise spermi az sayıda olması ve kalitesinin düşüklüğü, obezite gibi metabolik rahatsızlıklar nedeniyle çocuk sahibi olamayan çiftlere çocuk sahibi olma imkânı verir. Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinden bir olan tüp bebek tedavisinde, anne adaylarından yumurtaların toplanması ve baba adaylarından sperm hücrelerinin alınmasıyla işlem başlar.

Laboratuvar ortamında döllenme gerçekleşir, ardından ortaya çıkan embriyoyu, anne adayının rahmine yerleştirilir. Bundan sonraki gebelik, doğal yollarla edinilmiş hamilelik gibi devam etmektedir. Tüp bebek tedavisi iki farklı yöntemde yumurta ve sperm aynı ortamda bırakılarak doğal döllenmenin gerçekleşmesi amaçlanır.  

Tüp Bebek Nedir ve Ne Beklemeli?

Tüp bebek nasıl oluyor? Çiftler 1 yıl sütreyle düzenli ve korumasız olarak cinsel birliktelik yapılmasına rağmen, gebelik sağlayamaması durumunda sağlık kontrollerini yaptırmaları önemlidir. Anne adayı 25 yaşından büyük olması durumunda ise bekleme süresi 6 aydır. Doğal yollardan gebelik sağlanabilmesi için kadın üreme sisteminin yanı sıra hormonla düzenin ve pek çok farklı organın birlikte ve birbiriyle uyum içinde çalışması gereklidir. 

Tüp bebek tedavisi, günümüzde en çok kullanılan üreme tedavisidir. Teknik olarak tüp bebek tedavisi, kadın yumurta hücresi ile erkek spermi hücresinin vücut dışında, özenle hazırlanmış laboratuvar koşullarında döllenerek, döllenmiş olan yumurta hücrelerinden belirli bir sayıda seçilmesi ve rahim içerisine yerleştirilmesidir.

Tüp bebek tedavilerinin türlerine göre süreleri de değişkenlik gösterebilir, en yaygın olarak uzun protokol uygulanır. Uzun protokolde tedavi basamakları vardır. Üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinden bir olan tüp bebek tedavisi, anne adayından yumurtaların toplanması ve baba adaylarından alınan sperm hücrelerinin alınmasıyla başlamaktadır. 

Tipik Tüp Bebek Süreci

İlk olarak beyinde yer alan hipotalamus bölgesi, yine beyinde yer alan hipofiz bezini uyarmaktadır. Hipofiz bezinin birtakım hormonlar salgılar. Dolaşım sistemi aracılığıyla overlere yani yumurtalıklara ulaşan hormonlar, yumurtalık rezervindeki yumurta foliküllerinin uyarılması beklenir. Bu sayede yumurtaların bir kısmı olgunlaşma sürecine girer. 

En sağlıklı olan yumurtanın çatlamasıyla birlikte yumurta ve yumurtalık ile rahim arasında bir tür kanal olan fallop tüplerine atılır. Burada döllenmesi gereken yumurtanın ömrü yaklaşık olarak 24 saat kadar sürer. Fakat erkek üreme hücresi olan sperm, kadın vücudunda 4-5 gün boyunca hayatta kalır. Yumurtalamadan önce veya yumurtalamanın gerçekleştiği zaman, cinsel ilişkiye girilmesi durumunda döllenme oluşabilir. 

Bu süreç boyunca yumurtanın içerisinde bulunan folikül, östrojen salgılayarak rahim duvarının kalınlaşmasına sebep olur. Yumurta döllendirildikten sonra rahim gelir ve embriyonun kalınlaşan rahim duvarına tutunmasıyla gebelik dönemi başlar. Tüm bu süre. Sırasında kadın veya erkekte üreme ile alakalı farklı problemler oluşabilir. Bu durumda çift, yapılan tetkiklerle seçenek değerlendirilebilir. 

İlk aşamada, adet döneminin 2-3 gününde, yumurtalıkların yarılması amacıyla iğne şeklinde hormon içeren ilaçlara başlanır. İlaçların kullanılmasının sebebi birden fazla yumurta hücresinin gelişmesine yardımcı olarak gebelik ihtimalini yükseltir. Yumurtalıkların uyarılma süreci, yaklaşık olarak 10-12 gün sürer. Fakat bu süre, yumurtalıkların ilaca olan cevabıyla belirlendiğinde, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu süre. Esnasında 2-3 günde bir ultrason ile de yumurta gelişimi yakından takip edilir. 

Bu tedavi protokolünde ilacın kullanımının 6.gününde foliküllerin erken zamanda çatlamasını engellemek amacı ile koruyucu olarak hormon antagontisti aktarılır. Bu ilaç göbekten yapılır. Yumurtalar belirli bir olgunluğa ve boyuta ulaştıklarında, yumurta hücrelerinin çatlaması için farklı bir hormon iğne kullanımına başlanır. Bu iğnenin yapımından yaklaşık olarak 24 ile 36 saat sonra ise yumurta, toplama işlemi gerçekleştirilir. Bu işlemin hassasiyeti açısından, iğne yapılış zamanı çok büyük önem taşımaktadır.

Tüp Bebek ve Doğurganlık
Tüp Bebek ve Doğurganlık

Tüp Bebek Tedavisi Hangi Durumlarda Yapılır?

Tüp bebek tedavisi hangi durumlarda yapılır? kadınlar için nedeni açıklanamayan kısırlık, tüplerde tıkanma, enfeksiyondur. Erkeklerde ise sperm sayısının eksikliği, kilo veya ileri yaştan dolayı kaynaklanan durumlarda tüp bebek yöntemi ile çiftler bebek sahibi olabiliyor. Tüp bebek tedavisinde, kadın üreme hücreleri olan yumurtaların ve erkek üreme hücresi olan spermler toplanır. 

Daha sonrasında laboratuvar ortamında bir araya getirilerek döllenmenin elde edilmesini sağlar. Döllenen yumurtalar, bölünmeye başlayıp, embriyo adı verilen ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında geçirirken, anne adayının rahmine aktarılır. Bu aşamadan sonra elde edilen gebeliğin doğal yollarla oluşan gebeliklerden farklı değildir. 

Doğal gebelikten farklı döllenme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleşebilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri aktarılmasıdır. Erkeğe bağlı kısırlıkta, tüp bebek tedavisinden önce aşılama tedavisi de tercih edilebilir. Bu yöntemde toplanan spermler, rahim kısımında transfer edilir. 

Tüp Bebek Tedavisinin Başarı Oranını Etkileyen Faktörler

Tüp bebek tedavisinin başarı oranını etkileyen faktörler, Türkiye’deki tüp bebek tedavisinde kullanılan teknolojilerin Avrupa ve ABD seviyesinde olması, buradaki tedavilerin de başarı seviyesini yükseltmektedir. Son dönemde yenilenen genetik testler, yumurta, sperm ve embriyo dondurma işlemlerindeki gelişmeler, mikro akışkanlı çip uygulaması, serum tedavisi gibi çok önemli ve başarılı çalışmalar Avrupa ve ABD ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaktadır. 

Bütün bu gelişmeler en kaliteli embriyonun en uygun koşullarda ve zamanda transfer ederek maksimum gebelik şansını elde etmeyi hedefler. Tüp bebek başarısına bağlı nedenlerden biriside anne adayının yaşı, tüp bebekte başarıyı etkileyen en önemli faktörlerden birsi de anne adayının yaşı olacaktır. Anne adayının yaşı ilerledikçe tüp bebekte başarı oranı azalmaktadır yaş ilerledikçe,

  • Rahim iç zarının döllenen yumurtayı tutma yeteneğinin minimum seviyede azalması
  • Döllenme oranında azalma
  • Yumurtalıkların yaşlanması
  • Endometriozis hastalığı ve miyomlarının görülme durumunun artması
  • Doğurganlığı etkileyebilecek cerrahi müdahaleler gibi problemler gittikçe artar. 

Kadınların rahim içi yapışıklık durumunda, rahim içinde miyom veya polip gibi embriyonun tutunmasını engelleyebilen anormalliklerin saptanması ve ortadan kaldırması, infertilitenin önüne geçmek için önemlidir. Bu sebeple ultrasonografi eşliğinde rahim içine sıvı verilerek, rahim boşluğunun normal olup olmadığı kontrol edilir. 

Basit ve hasta için sıklıkla istenen bir yöntemdir. Histeroskopi ise rahim bölgesine yerleştirilen ufak bir kamera sistemi ile rahim boşluğunu detaylı olarak inceleme şansı veren, kolay bir yöntemdir. Aynı zamanda rahim içindeki bozuklukları düzeltme kolaylığı getirir. Histeroskopi tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına sahip vakalarda rahime ait faktörleri saptamak için tercih edilir. 

Tüplerde sıvı toplanması, kadında tüp bebek şansını azaltan en önemli ve en sık görülen sebeplerdendir. Hastanın fiziksel durumuna göre problemlerin tespiti ve ona en uygun tedavinin belirlenmesi, yani kişiye özel tedavinin uygulanması, tüp bebekte başarıyı etkileyen en önemli faktörler arasındadır. 

Tup bebek
İstanbul Türkiye'deki En İyi Tüp Bebek ve Doğurganlık Klinikleri & Doktorları 1

Tüp Bebek Tedavisinde Başarı

Tüp bebek tedavisi başarı, farklı yönlerle ifade edilebilir. Tüp bebek uygulaması sonrası, embriyo transferinden yaklaşık iki hafta sonra, kanda bakılan gebelik testinin pozitif olması tüp bebek uygulamasının başarılı olduğunu göstermektedir. Fakat bu yeterli olmadığından, bir başka tüp bebek oranı kontrol edilir.  

Embriyo transferinden yaklaşık olarak 3-4 hafta sonrası uterus da yani rahim içinde gebelik kesesinin ve embriyonun görülmesi, klinik gebelik olarak söylenir. Tüp bebekte gerçek başarı elde edilmesi eve canlı bebek götürme oranıdır. Tüp bebek tedavisi yapıldıktan sonra oluşan gebeliğin zamanında doğumla sonlanarak çiftin canlı bebek sahibi olmasını ifade eder. 

Tüp bebekte başarı oranları infertilite nedeni, hasta yaşı, transfer edilen embriyo sayısı gibi faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genç yaşta olan bir hasta ile 40 yaş ve üzerinde bir hastanın gebelik oranlarında büyük farklılıklar oynar. Genel olarak ilk embriyo transferi sonrası gebelik pozitifliği, genç bir hastada, yaklaşık olarak %50 ve üzerindeyken eve canlı bebek götürme ihtimali 35 yaşından genç olan kadınlarda yüzde 35 ile 38, 40 ile 42 yaşında 9-10 kadar bir orana sahiptir. 

Başarı gebelik oranı olarak ifade edildiğinde genellikle artan yaş ile ters orantılı olduğu kabul edilir. Tüp bebek tedavilerinde ilk denemede başarı şansı, genç kadınlarda yine 35 yaşının altında olması durumunda yüzde altmışlara kadar çıkarken, 40’lı yaşlarında sonra yüzde 20’lere kadar düşmektedir. Yumurtanın kalitesi kadının yaşına bağlıdır. Hamilelik şansı 35 yaşından sonra daha çok azalmaktadır. 

Tüp bebek tedavisinde hedeflenen asıl amaç, ilk seferde gebeliği yakalamaktadır. Ancak gebelik her kadında ilk tedavide mümkün olmamaktadır. İlk tedavinin başarısız olması durumunda, tedaviye devam edildiğinde, teni tüp bebek denemeleri ile gebelik şansı göreceli olarak artarak devam edecektir. 3 tüp bebek denemesi sonrasında genç çiftlerin ortalama olarak %80’i bu tedavi ile beraber gebe kalıyorlar. 

Neden Türkiye’de Tüp Bebek Almalısınız?

Neden Türkiye’de tüp bebek almalısınız? Tüp bebek tedavisi ile şansın ne olabileceği doktor tarafından anlatılırken her başlanan tedavi denemesinden kaçınılması gereklidir. Canlı doğum ile sonuçlanacağının dikkate alınması, doğru ve gerçekçi bir yaklaşımla gelinmesi önemlidir. 

Bazen başarı oranları söylenirken, tedavi sonrası kanda belirlenen ölçümlerden gebelik testinin yüksekliğini temel alınır. Kanda bulunan gebelik testinin yükselmesi her zaman bu gebeliğin doğum aşamasına kadar gideceğini göstermemektedir. Bazı durumlarda kanda gebelik testinin pozitif çıkmasına rağmen ultrasonogfide görülmeden, gebeliğin kaydedilmesi, daha net bilgilerin edinmesini sağlar.

Bu nedenle tüp bebek tedavisi ile başarılı olabilme şansı, değerlendirilirken ve bu konuda yayınları okurken, her başlanan tedavi denemesinden kaç adedi canlı doğum ile sonuçlanacağının dikkate alınması daha ve gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Ruhsal destek tedavide ve kısırlık ile ilgili hastanın düşüncelerini ve duygularını tecrübelerin bu konuda hastaya vaktini daha rahat sunabilecek, uzmanlık düzeyinde bilgiye, yaklaşım sahibi ve yetenekli biri ile paylaşma olanağını vermektedir. 

Türkiye’de Tüp Bebek Tedavisinin Maliyeti Nedir?

Türkiye’de tüp bebek tedavisinin maliyeti nedir? Tüp bebek tedavisi fiyatları hakkında uzman doktor muayenesi olmadan bilgi vermek mümkün değil. Hastanın durumu, tedavi planı, kullanılacak metoda bağlı olarak tüp bebek tedavisi, fiyatları değişiklik göstermektedir. Tüp bebek hakkında detaylı bilgi almak için çiftlerin detaylı bir şekilde muayene edilmesi ve birtakım testler yaptırmalıdır. 

Doktorun tecrübesi ve kullandığı malzemelerin kalitesi de fiyat konusunda değişkenlik gösterecektir. Tüp bebek tedavisinde çiftlerin bebek sahibi olmamasından dolayı altta yatan sebeplerin öğrenilmesi ve kişiye özel yaklaşımların uygulanması oldukça önemlidir. Tedavi öncesinde yumurta toplama ve embriyo transferi işlemleri için belirli tüp bebek fiyatları verilir. 

Tedavi süreci içerisinde yapılan tetkikler, uygulamalar, işlemler ve yöntemler toplam maliyeti değiştirmektedir. Tüp bebek tedavisinin bu alanda tecrübe sahibi olan ekipler tarafından tam donanımlı merkezlerde yapılması oldukça önemli bir durumdur.

Tüp Bebek ve Doğurganlık
Tüp Bebek ve Doğurganlık

İstanbul ve Türkiye’de Tüp Bebek ve Doğurganlık tedavisine Ne Dersiniz?

İstanbul ve Türkiye’de tüp bebek ve doğurganlık tedavisi, yumurtanın toplanması vajinal ultrason yardımıyla yumurtalıkların içerisine özel bir iğne ile beraber girilir. Yumurtanın yerleştiği folikül adı verilen içi sıvı dolu yapıda boşaltılır. 

İğne ile alınan sıvı, bir tüpün içerisine aktarılır. Tüp içerisindeki sıvıda mikroskop altında görülebilen oldukça küçük hücrelere sahip yumurta vardır. Yumurta toplama işlemi, ağrılı bir işlem olarak geçmez. Fakat hastanın rahatsız olmaması için hafif veya genel anestezi altında yapılması daha uygun olur. Yumurtaların döllendirilmesinden sonra, embriyonun rahim içine transferi oldukça kısa ve basit süreli bir operasyondur. 

Bu işlem yapılırken öncelikle rahim ağzına uzman doktor tarafından ince plastik bir kateter yerleşir. Embriyo, bu kateter yardımıyla anne rahmine enjekte edilir. İşlem öncesindeki süreçte uygulanan yumurta, geliştirici iğneler yardımıyla gereken embriyodan daha fazla sayıda embriyo elde dilebilir. Bu durumda transfer edilmeyen kaliteli embriyolar, dondurularak saklanmaktadır. 

Klinikler Neler Sunar?

Klinikler neler sunar? doğal yollarla bebek sahibi olamayan çiftlerin bir bebek sahibi olması için bu tedavi yapılmaktadır. Doğal yollardan çocuk sahibi olmayı deneyen çiftlerin, beklenen haberi alamadıkça daha gergin ve kaygılı bir ruh haline bürünürler. 

Bazı çiftler bu ruh hali ile doğal yollardan uzun süre çocuk sahibi olamamasından kaynaklı bu tedaviye başvururlar. Fark ettiklerinde de önce tüp bebek tedavisine ve büyük bebek doktorlarına başvurmak yerine, çok farklı çoğu da modern tıp yöntemlerinin aşabildiğince dışında yöntemlerini de demeye çalışmaktadır. 

Genellikle bu tür eylemlerin nedenleri, bir sorun olduğunu kabul etmeme, üçüncü kişilere söyleme de çekincelerin yaşanması veya modern tıp bilimine olan ön yargılardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle tüp bebek yönelimi daha yakından tanımak ve anlamak, çiftlerin bebek sahibi olmak için sahip olduğu çok önemli zamanı, yanlış uygulamalar ile kaybedilmesinin önüne geçmektedir. 

Özel olarak son on senede büyük yenilikler ile başarı oranını büyük yüzdeler ile arttırırsa, yine de hamile kalabilmek için yaş tüp bebek tedavisinin asıl etkeni olmaya devam etmektedir. Bu nedenle doğum kontrol yöntemleri uygulamaya rağmen birkaç ay içerisinde hala sonuç alınmamışsa, alternatif ve kulaktan doğma sözlere tıp yöntemleri ile vakit kaybetmeden bir kadın doğum uzmanı hekime başvurmayı önermektedir. 

İstanbul ve Türkiye’deki En İyi Tüp Bebek ve Doğurganlık Klinikleri ve Doktorları

İstanbul ve Türkiye’deki en iyi tüp bebek ve doğurganlık klinikleri ve doktorları bu tedavi sadece gebe kalmayı sağlamaz. Döllenme sorunlarının teşhis edilmesin de yardım etmektedir. Bazı açıklanamayan kısırlık vakalarında sadece döllenmeyi değil ve vücudu başka yönlerden de etkileyen sorunlar oluşturabilir. 

Bu gibi vakalar, laboratuvarda döllenme denemeden teşhis edilmesi önemlidir. Bu gelecekte başka tedaviler ile çözümlere ulaşabilmesi içinde bu tür sorunları ortaya çıkarmakta oldukça yararlı bir tedavidir. Tüp bebek işleminin onlarca olumlu yönü vardır. Ancak hastaların bu tedaviyi mucize tedavi gibi görülmesi doğru değildir. 

Bu tedavinin tamamen başarılı sonuçların elde edilmesi kesin değildir. Tüp bebek tedavisinde de uzmanlık bu yönden fark oluşturabilir. Tüp bebek tedavisinin başarılı olması garanti edilemez. Hasta başarılı olmadan önce genellikle birden fazla tedavi döngüsünden geçmek durumunda kalabilir. Bu doğal olarak kadından kadına değişir. 

Bilgi almak istenen doktorun sadece bir tüp bebek doktoru değil iyi bir kadın doğum uzmanı olması da kişiselleştirilmiş olarak daha yüksek başarı olasılığı sağlar. Gerçekçi bir bakış açıdan bakıldığı zaman, ancak başarı şansı konusunda da olumlu olmak önemlidir. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir