Böbrek Kanseri Nedir? 2023

Böbrek kanseri, böbrek hücrelerinin kötü huylu hale geldiği ve kontrolden çıkarak bir tümör oluşturduğu bir hastalıktır. Yani böbrek-kanseri, böbreklerdeki hücrelerin anormal büyümesinden kaynaklanır. Hemen hemen tüm böbrek kanserleri, önce böbrekteki küçük tüplerin astarında gelişir. Bu tip böbrek kanserine renal hücreli karsinom denir. Renal hücreli karsinomlar böbrek kanser vakalarının yaklaşık yüzde 90’ını oluşturur. Diğer böbrek kanser türleri şunları içerir: 

  • Transizyonel hücreli karsinom veya renal pelvisin iç yüzeyinde başlayan renal pelvik kanser 
  • Wilms tümörü (14 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen kanser türüdür. Nadiren, renal sarkom böbreğin yumuşak dokusunda gelişir.)

 İyi Huylu Böbrek Tümörleri (Böbrekte Kanser Olmayan Lezyonlar) Nelerdir? 

 İyi huylu böbrek tümörleri, böbrek kanseri için kullanılan tedavilerin çoğuyla yok edilerek tedavi edilebilir. Tedavi seçimi, tümörün boyutu ve herhangi bir belirtiye neden olup olmadığı, tümör sayısı, tümörün her iki böbrekte olup olmadığı ve kişinin genel sağlığı gibi birçok faktöre bağlıdır. Anjiomyolipom en sık görülen iyi huylu böbrek tümörleridir. Kadınlarda daha sık görülürler. Genetik bir hastalık olan tuberosklerozlu kişilerde gelişebilirler. Bu tümörler farklı tipte bağ dokusundan (kan damarları, düz kas ve yağ) oluşur. Semptomlara neden olmuyorlarsa, genellikle yakından gözlemlenebilirler. Sorun oluşturmaya başlarlarsa tedavi edilmeleri gerekebilir.  Onkositomlar bazen oldukça büyüyebilen nadir görülen iyi huylu böbrek tümörleridir. Erkeklerde çok daha fazla rastlanır ve diğer organlara sıçramaz. 

Böbrek Kanseri Nedenleri Nelerdir? 

Böbrek-kanseri, tüm kanserlerin yaklaşık %2,5 gibi bir kısmını oluşturur. Erkeklerde, kadınlara göre iki kat daha sık görülür, riski ise yaşla birlikte artar. Vakalarının çoğu 50 yaşın üzerindeki kişilerde görülür. Kanserinin kesin nedeni bilinmemektedir. Aşağıda listelenen faktörler böbrek kanseri geliştirme riskinizi artırabilir. 

Sigara: Sigara içenlerin böbrek kanserine yakalanma olasılığı, içmeyenlere göre neredeyse iki kat daha fazladır. Tüm böbrek kanserlerinin yaklaşık üçte birinin sigara ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.Böbrek Yetmezliği: Böbrek yetmezliği olan kişilerde böbrek kanseri gelişme riski daha yüksektir. 

Ailede kanser öyküsü: Ebeveyni, erkek kardeşi veya kız kardeşi (birinci derece akraba) olan kişilerde böbrek kanseri yüksek risk altındadır. 

Kalıtsal Bozukluklar: Böbrek-kanserlerinin yaklaşık %23’ü, Von Hippel-Lindau hastalığı, kalıtsal papiller ve Lynch sendromu dahil olmak üzere belirli kalıtsal bozuklukları olan kişilerde gelişir.  Radyasyona maruz kalma: Tedavi olarak radyasyon tedavisi görmüş veya başka nedenlerle radyasyona daha uzun süre maruz kalmış kişilerde böbrek kanseri gelişme riski artabilir. 

Zehirli Maddelere Maruz Kalma: Madencilik, tarım, kaynak ve boyamada kullanılan bazı metal yağ çözücüler, arsenik veya kadmiyum gibi kimyasallara düzenli olarak maruz kalındığında böbrek-kanseri gelişme riski artabilir. 

bobrek nakli
 Böbrek Kanseri Nedir? 2023 1

Böbrek Kanserinin Belirtileri Nelerdir? 

Böbrek-kanseri erken evrelerinde genellikle belirgin veya rahatsız edici semptomlara neden olmaz. Küçük ve erken evre tümörler, özellikle başka bir hastalık için yapılan abdominal ultrason veya BT taramasında tesadüfen keşfedilebilir. Böbrek tümörü büyüdükçe aşağıdaki belirtiler ortaya çıkabilir: 

  • Bazı durumlarda idrarda kan görülebilir. Diğer durumlarda, genellikle düzenli tıbbi muayenenin bir parçası olarak yapılan bir laboratuvar testi olan bir idrar tahlilinde kan izleri bulunur 
  • Böbrek bölgesinde bir yumru veya kitle 
  • Yorgunluk 
  • İştahsızlık 
  • Kilo kaybı 
  • Yüksek ateş 

 Yüksek tansiyon veya kandaki kırmızı kan hücresi (RBC) sayısının düşük olması (anemi)) böbrek tümörünü de gösterebilir. Bu semptomlar daha az yaygındır. Öte yandan tümör kemik, akciğer gibi organlara yayılmışsa bu yayılmaya bağlı olarak öksürük, kanlı balgam ve kemik ağrısına bağlı semptomlar da ortaya çıkabilir. 

Böbrek Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Böbrek kanseri genellikle asemptomatik olduğundan, semptomsuz tümör en sık hasta başka bir nedenle tıbbi muayeneye girerken bulunur. Yani hastanın her şikâyeti için yapılan ultrason ve bilgisayarlı tomografi tetkiklerinde hastalık henüz erken evredeyken bilmediği bir böbrek tümörü tespit edilebilir. Örneğin; Safra kesesi sorunu olan hasta doktora giderse ve dahiliye uzmanı tarafından ultrasona yönlendirilirse, ultrasonda böbrek tümörünün gelişme ihtimali oldukça yüksektir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve MRI  genellikle doktorların böbrek-kanserini teşhis etmek için ihtiyaç duyduğu tek testtir. Doktorlar ayrıca tedavi önermeden önce bir tümör hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarında bazen perkütan biyopsi denilen şeyi yaparlar. Bu işlem sırasında doktor cildi lokal anestezi ile uyuşturur. Sonra dokunun bir kısmını küçük bir iğne ile çıkarır. Doktorlar, tümörün yerini belirlemek ve iğnenin yerleştirilmesine ve çıkarılmasına rehberlik etmek için BT taramalarını veya ultrasonu (bilgisayar monitöründe görüntü oluşturmak için ses dalgalarını kullanarak) kullanabilir. Bir laboratuvarda hastalıkları inceleyen bir doktor olan bir patolog, kanser belirtileri için mikroskop altında doku örneklerini inceler. İdrar testleri böbrek kanserini teşhis etmez. Bununla birlikte, doktor, ileri böbrek kanserinin yaygın bir işareti olan idrarda kan olup olmadığını kontrol etmek isteyebilir. Öte yandan, kan testleri doktorun böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını belirlemesine yardımcı olur. Ancak böbrek kanseri teşhisinde kullanılmaz. 

Böbrek Kanserinin Evreleri Nelerdir? 

Evreleme, kanserin yaygınlığını belirleme tanı ve sürecinin önemli bir parçasıdır. Çünkü en uygun tedavi seçenekleri kanserin evresine göre belirlenir. Böbrek kanseri evreleri evre I’den (en az şiddetli evre) evre IV’ye kadar değişir. Hastaların böbrek kanseri olduğu doğrulandıktan sonra doktorlar evreyi değerlendirecektir. 

 Evre I (Daha Az Şiddetli Evre): Tümör 7 cm veya daha küçüktür ve sadece böbrekte bulunur. Lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılmamıştır. 

Evre II: Tümör 7 cm’den büyüktür ve sadece böbrekte bulunur. Lenf düğümlerine veya uzak organlara yayılmamıştır. 

Evre III: Evre III’te tümör böbrek dışındaki çevre dokulara yayılmıştır ve bölgesel lenf düğümlerine yayılmış olabilir. 

Evre IV: Tümör, böbrekleri ve adrenal bezleri sıkıştıran bağ dokusu tabakası olan gerota fasyasının dışındaki bölgelere ve adrenal beze yayılmıştır. Kanser, birden fazla lenf düğümüne veya vücudun kemikler, karaciğer veya akciğerler gibi uzak bölgelerine yayılabilir. 

 Böbrek Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek kanseri için tedavi seçenekleri, hastanın genel sağlığı, böbrek kanserinin türü, kanserin yayılıp yayılmadığı ve tedavi seçenekleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Böbrek kanseri tedavisinde standart yöntem, cerrahidir. Ameliyatın amacı, normal böbrek fonksiyonunu mümkün olduğunca korurken kanseri ortadan kaldırmaktır. Kanser evresi, tümörün boyutu, böbreğin bulunduğu bölge ve sayısı dikkate alınarak, kapalı bir işlemde tüm böbrek veya sadece tümör çıkarılarak yapılır. Kanser diğer böbreğe geçmiş ise, ek tedaviler önerilebilir. 

 Böbrek Tümörü Alınması (Kısmi Nefrektomi) 

 Böbrek veya nefron koruyucu cerrahi olarak da adlandırılan bu prosedür, erken evre tümörler için yaygın bir tedavidir. Böbrek koruyucu cerrahi ile amacınız böbrek fonksiyonunu mümkün olabildiğince korumak ve daha sonra böbrek hastalığı ve diyaliz ihtiyacı gibi komplikasyon riskini azaltmaktır. Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi cerrahi olmayan tedavilerin böbrek kanseri tedavisinde çok az etkisi vardır. İmmünoterapi vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılır. Sitokinler (bağışıklık sistemini aktive eden proteinler) damardan veya ağızdan verilebilir ve kanseri küçültebilir. Hedefe yönelik tedaviler ileri böbrek kanserinde de kullanılabilir. Hedefe yönelik tedaviler spesifik molekülleri hedefler. Hedefe yönelik tedavi ilaçları genellikle hap şeklinde veya damardan verilir. Tirozin kinaz inhibitörleri, ileri böbrek kanseri olan kişilerde test edilmiş ve kemoterapi ilaçlarından daha az yan etkiye neden olduğu bulunmuştur.

Böbrek Tümörü Tedavisi Ücretleri Nedir?

Böbrek kanserinin tedavisinde kanserin bulunduğu evreye ve cerrahi tedavi yöntemine göre tedavi ücretleri değişiklik göstermektedir.

One thought on “ Böbrek Kanseri Nedir? 2023

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir