Beyin Tümörü Nedir? 2023

Beyin hücrelerinin rejenerasyonu sırasında kopyada meydana gelen anormal hücrelerin büyümesi ve kitle haline gelmesine beyin tümörü denir. Yeni doğanlardan yaşlılara kadar her yaşta görülebilen beyin tümörü, kafatasının içinde baskıya neden oluyor. Bu baskı beyni görevini tam olarak yerine getiremez hale getirir ve hastalar çeşitli semptomlarla ortaya çıkar. Özellikle hastaların yaklaşık %1’inde gözlenen şiddetli ve inatçı baş ağrıları önemli semptomlardan biridir. Genellikle iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrılan beyin tümörlerinde erken teşhis büyük önem taşımaktadır. Tüm beyin tümörleri ölümcül olmadığından, tümörleri tedavi etmek için doğru müdahale ve erken teşhis çok önemlidir. Tıbbın gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan erken teşhis ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde tümörler kontrol altına alınabilmektedir. 

Beyin Tümörü Nasıl Oluşur?  

Beyin tümörleri, aşağıdakiler gibi hücresel anormalliklerden kaynaklanır. Vücudun farklı bölgelerinde oluşan tümörler, hücreler ve canlı organizmalar olarak gelişir. Büyüyen ve ölen hücrelerin yerini yenileri alır. Yenilenmenin bu aşamasında hücreler farklı bir yapıya büründüğünde, aşırı hücre çoğalması veya yeni hücreler ölmediğinde bu hücreler bir kütle oluşturmaya başlar. Tümör adı verilen bu kitlelerin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak tümör oluşumunda genetik faktörlerin ve radyasyona maruz kalmanın önemli bir rol oynadığı kabul edilmektedir. Beyin tümörlerine neden olan faktörler halen araştırılmakla birlikte, tümör oluşumunu etkileyen bazı faktörler bilinmektedir. Bu faktörler şunlardır: 

 • Genetik etkenler
 • Radyasyon ve çeşitli kanserojen kimyasallara maruz kalmak
 • Çeşitli virüsler, özellikle HIV enfeksiyonu kapmak
 • Sigara içmek
 • Cep telefonu kullanımı (Şüphe nedenlerinden biri, henüz kanıtlanmadı.)

Beyin Tümörü Semptomları Nelerdir? 

Beyin tümörlerinin semptomları birkaç faktöre bağlı olarak hastadan hastaya değişir. Tümörün yeri, boyutu, büyüme hızı ve tipi semptomlarda değişikliklere neden olur. Belirtilerin ortaya çıkması, tümörün sinir uçlarına baskı yapması ve çok büyük tümörlere bağlı olarak beyinde sıvı birikmesi gibi nedenlere bağlıdır. Çünkü beyin vücudun tüm hareketlerini kontrol eden organ olduğundan, semptomlar farklı bölgelerde görülebilir. Çok şiddetli baş ağrıları bir beyin tümörünün özelliği olmasına rağmen, hastalarda genellikle gözlenen semptomlar şunlardır: 

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Epileptik nöbeti andıran bayılma nöbetleri 
 • Bulantı ve kusma 
 • Denge ve yürüme bozuklukları 
 • Uyuşukluk ve uyuşukluk. Kollar ve bacaklar, bulanık ve çift görme gibi 
 • Görme sorunu 
 • Konuşma bozukluğu
 • Bilinç bozukluğu 
 • Kişilik değişikliği 
 • Hareket ve yüz ifadesinde yavaşlama

 Beyin Tümörü Türleri Nelerdir?

 Beyin tümörleri kökenlerine ve şekillerine göre sınıflandırılır. 2016 yılında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) beyin tümörlerini 7 ana kategoriye ayırdı. Bu ana kategorilerde farklı özelliklere sahip 30’dan fazla tümör tipi bulunmaktadır. Bu ayrımın temel nedenlerinden biri beyinde oluşan tüm tümörlerin sinir sistemi ile ilgili olmamasıdır; Bazı tümörlere diğer anormal hücreler, kan damarları, beyin zarı veya vücudun beyin dışındaki bir bölümünde görülen tümörler neden olabilir. Beyin tümörleri genel olarak birincil ve ikincil tümörler olarak ikiye ayrılır.

Beyin dokusunda ortaya çıkan ve beynin herhangi bir yerine yayılan tümörlere primer tümör denir. İyi huylu veya kötü huylu olabilen en yaygın birincil tümör türleri, glial hücrelerden kaynaklanan gliomları ve meningiomları içerir. Vücudun mide, akciğer, bağırsak gibi organlarda görülen kanser hücreleri kan damarları yoluyla beyne ulaşabilmektedir. Beyinde bu hücrelerden oluşan yeni kanser hücrelerine ikincil tümörler denir. Bu hücreler metastaz olarak da bilinirler İyi huylu tümörler İyi huylu tümörler, beyin hücrelerinde başlamayan ve kanserli hücre içermeyen bir tümör türüdür. Genel olarak yavaş büyüyen iyi huylu tümörün sınırları nettir.

Bu sayede beyin dokusunun tamamı veya bir kısmı ameliyatla kolaylıkla alınabilir. Çevre dokulara yayılmayan iyi huylu tümörler çok büyüdüğünde yakındaki dokulara baskı uygulayabilir ve beynin bazı işlevlerini yerine getirmesini engelleyebilirler. Aynı zamanda iyi huylu tümörler çok nadir de olsa kötü huylu tümörlere dönüşebilmektedir. Nüks olasılığı düşük olan bu tümörlerin yayılma riski çok düşüktür. İyi huylu tümörler, özellikle meningiomlar arasında dermoid ve epidermoid tümörler, kolloid kistler, hipofiz adenomları, nöromlar, hemanjiyoblastomlar ve astrositomlar bulunur Malign tümörler büyüyen malign tümörler ve yayılma beyin tümörlerinin ana nedenidir. Sınırları net olarak anlaşılamayan kötü huylu tümörler de çevredeki beyin dokusuna  zarar vererek beynin işleyişinin durmasına neden olur.

Beyin fonksiyonlarını yürütmekten sorumlu hücrelerden oluşan bu tümörlerin ameliyatla tamamen çıkarılması tercih edilen bir yöntem değildir. Tüm bu hücrelerin ortadan kaldırılması, beyin aktivitesinin de kaybolduğu anlamına gelir. Ameliyattan sonra kötü huylu tümörler tekrar büyüyebilir. Glial tümörler ve metastatik beyin hücreleri, malign tümörlerde sık görülür. En sık görülen ve en kanserojen beyin tümörleri arasında yer alan glial tümörler kontrolsüz bir şekilde çoğalırlar. Bu hızlı büyüme nedeniyle kanser hücreleri çevredeki sağlıklı hücrelere de saldırır. Derece I, Derece II, Derece III ve Derece IV olarak ayrılan bu süreçte hastalar farklı tedavi yöntemleri ile tedavi edilmektedir. Tüm beyin tümörlerinin yaklaşık %1’ini oluşturan metastazlar akciğer, mide ve pankreas gibi çeşitli organlardan kaynaklanabilse de bazı hastalarda bu kanser hücrelerinin kaynağı belirlenememektedir.

Beyin Tümörü
Beyin Tümörü

Kimlerde Beyin Tümörü Olma Olasılığı Daha Fazladır? 

 Beyin tümörü doğumdan itibaren her yaşta görülebilir. Ancak 70 yaş üstü kişilerde ve 10 yaş altı çocuklarda daha sık görülmektedir. Yaşın yanı sıra cinsiyet ve Kafkasyalılar da risk faktörleri olarak kabul edilir. Beyin tümörleri erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Ailesinde beyin kanseri öyküsü olan kişilerde tümör gelişme riski de yüksektir.

Beyin Tümörü Nasıl Teşhis Edilir? 

 Beyin tümörü teşhisi, görüntüleme, hasta öyküsü ve nörolojik muayeneye dayanır. Özellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve beyin tomografisi tanı sırasında kullanılan başlıca yöntemlerdir. Manyetik rezonans sayesinde beynin hem anatomik durumu hem de biyokimyasal yapısı hakkında bilgi edinmek mümkündür. Aynı zamanda görüntüleme teknikleri kullanılarak tümörün boyutu, şekli ve konumu belirlenebilir. Bazı durumlarda anjiyogram, beyin röntgeni, BT taramaları ve biyopsiler de yapılır. Patolojik incelemeler sonucunda kesin olarak beyin tümörü teşhisi konulur.

Hangi Tedavi Yöntemleri Var? 

 Beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi müdahalelerin yanı sıra radyasyon tedavisi (radyasyon) ve farmakoterapi (kemoterapi) de kullanılmaktadır. Uygun tedavi yöntemi seçilirken hastanın boyutu, yeri, tümörün tipi ve durumu göz önünde bulundurulur. Cerrahi işlemler günümüzde tümörlerin bir kısmını veya tamamını çıkarmak için çok başarılı cerrahi işlemler uygulanmaktadır. Cerrahi operasyonlar biyopsi ve mikroskop yardımıyla yapılan mikro operasyondan oluşmaktadır. Biyopsi, özellikle tümör tipini bulmak için tümörün yakınındaki bir noktadan bir iğne yardımı ile yapılır.

Mikro cerrahi genellikle tümörün tamamını çıkarmak için kullanılır. Mikro cerrahi hem kafa içi basıncını azaltmak hem de tümöre bağlı semptomları ortadan kaldırmak için tercih edilir. Genellikle kötü huylu tümörler için tercih edilen yöntemlerden biri olan radyasyon tedavisi, tümör bölgesine belirli aralıklarla X ışınları veya gama ışınlarının uygulanmasını içerir. Tümörü çevreleyen sağlıklı dokuya zarar vermeden verilen radyasyon tedavisinin amacı, hücrelerin büyümesini durdurmak veya tamamen yok etmektir. Kemoterapi alanında, hastalara belirli aralıklarla verilen ilaçlarla hücrelerin çoğalmasının önüne geçilmek istenmektedir. Kanserli ve kötü huylu tümörler için yaygın olarak kullanılan kemoterapi genellikle hasta ömrünü uzatır. 

Beyin Tümörü Tedavisi Ücretleri Nedir?

Tüm kanser tedavilerinde olduğu gibi beyin tümörünün tedavisinde de seçilen hastanenin ve doktorun alanındaki tecrübesi ile değişkenlik gösterebilecek bir kavramdır. Ortalama bir fiyat verilecek olursa tedavi masrafları 20.000 ile 50.000 ₺ arasında değişmektedir.

Size özel indirimlerimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir